X03-Travertine ( اکسترا رویسا تراورتن )

این دکور بر پایه طرح تراورتن و افزودن ترکیبی از دسته رنگ‌های مختلف ساخته شده است. طرحِ به ظاهر متخلل آن، ظاهر سه بعدی خاصی را به این دکور بخشیده که در آن، بخش‌های زمخت و خشن با نماهای زیباتر جایگزین شده‌اند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا