X09-Cliff-Walnut ( اکسترا رویسا کلیف والنات )

همانند دوران کودکی، هنوز هم وقتی در اتاق پذیرایی با دیوارهایی از روکش گردو نشسته‌ایم، مبهوتِ شگفتی و زیبایی این طرح می‌شویم.
با گذشت سال‌ها، کلیف والنات همچنان دکوری زیبا و برجسته است که در عین لطافت می‌تواند دست کم گرفته شود.
دکوری بروزآوری شده درخور سبک‌های امروزی و مدرن

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا