X10-Free-Port ( اکسترا رویسا فری پورت )

با تکیه بر نمای سه بعدی دلنشین خود، بلوط فری پورت، نفوذ بصری قدرتمندی را بر بینندگان دارد. منافذ معکوس مؤثر در میان خطوط رشد این درخت و نقش‌های ظریف و زیبا این تأثیر را دوچندان می‌کنند. این دکور در پس زمینه‌های رنگ تیره بسیار تأثیرگذار است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا