X12-Masia ( اکسترا رویسا ماسیا )

این دکور گردویی خوش تراش، ظریفانه و زیرکانه به درخت گردو جان بخشیده و موج‌های طبیعی چوب اصیل گردو را همچون منظره‌ای درخشان می نمایاند. طرح‌بندی متوازن از رنگ‌ها، تقابل نقوش و خطوط رشد این درخت را به زیبایی به تصویر کشیده است. دکور ماسیا به ویژه در میان رنگ‌های دودیِ مدرن و رنگ‌های متمایل به قهوه‌ای تند، مؤثرتر است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا