X19-Cremona ( اکسترا رویسا سرمونا )

دکور سرمونا که برای طرح مبلمان بسیار مناسب است، خطوط رشد فشرده درخت را نمایش می‌دهد که تأثیری همانند سطوح سَنْد و سمباده خورده دارد. طراحی رگ‌راست‌ها و چینش رنگ‌ها، تصویر راه‌راه این دکور زیبا را زنده می‌سازد.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا