X21-Atlanta ( اکسترا رویسا آتلانتا )

نمایشی از چوب روسی سَنْد شده و سمبارده خورده با ویژگی‌ها و خصیصه یک گیاه زنده. فریبندگی این دکور با خاصیت سه بعدی آن همراه شده و بر زیبایی آن افزوده است.
آتلانتا، با ترکیبی از نور و سایه رنگ‌ها، برای سیلقه و ذائقه جوان پسند طراحی شده است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا