X24-Cadbury-Oak ( اکسترا رویسا کدبری اوک )

نقوش منشعب از رگ‌راست‌ها و منافذ چوب بلوط، در حالیکه خطوط کوچک نشانه‌گذاری شده در آن پراکنده شده‌اند، این دکورِ را همچون درخت زنده می‌نمایند. حس سه بعدی که این طرح به بیننده منتقل می‌کند به این دکور بلوط روح زندگی بخشیده است.
دکور کدبری اوک، به‌خصوص در محیطی با ترکیب رنگ بلوط تیره، وجاهت و زیبایی دوچندانی دارد.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا