X25-Saray-Ceviz ( اکسترا رویسا سارای جویز )

سارای جویز، نوعی گردوی اروپایی را به تصویر کشیده است که در بخش‌های خاصی از آن، باریکه‌هایی از چوب، بدون هیچ‌گونه گره درخت، برجسته‌تر از سایر قسمت‌ها به چشم می‌خورد. علاوه بر آن به طرز ماهرانه ای تکه‌هایی از موج‌های چوب درخت گردو در میان این طرح گنجانده شده است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا