X30-Striling-Oak ( اکسترا رویسا استریلینگ اوک )

دکوری پر از نشاط و احساسات؛ زندگی این درخت بلوط را می‌توان در طبیعت وحشی و سرکش شاهد بود. گرما و باد شهر آریزونا در این طرح، جان ابدی گرفته‌اند و ترک‌های کوچک موجود در آن نیز از تاریخِ طبیعتِ مقتدرش برایمان می‌گوید.
گره‌های درخت در این دکور، نقشی فرعی بازی کرده و به جای آن منافذ گیرای درخت بازیگر اصلی هستند. همراستا با آن، سطح پوشانیِ ظریف درخت، آهنگ زندگی روستایی را می نوازد. زیبایی طبیعی استریلینگ اوک، روزهای خوش قدیمی را به یاد آورده و حس نوستالژی را در بیننده زنده می‌کند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا